Telefony alarmowe

Ogólnopolski Telefon Alarmowy tel.: 112
Pogotowi Ratunkowe tel.: 999
Policja tel.: 997
Straż Pożarna tel.: 998
Pogotowie gazowe tel.: 992
Pogotowie wodociągowe tel.: 994
Centrala Ruchu Komunikacji Miejskiej tel.: 995
Dyżurny techniczny miasta tel.: 9656
Pogotowie energetyczne tel.: 991
Pogotowie ciepłownicze tel.: 993