Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Firma Saldo ma duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w Warszawie. W związku z tym, że stale rozszerzamy swoją działalność, proponujemy usługi kolejnym podmiotom. Do zaoferowania mamy między innymi licencjonowanych zarządców, biegłość w prowadzeniu wspólnot mieszkaniowych, ale także mienia gmin i zasobów Skarbu Państwa. Naszą ofertę kierujemy głównie do deweloperów i wspólnot mieszkaniowych.

Saldo w stolicy

Niewątpliwymi atutami naszej pracy są:

 • stabilna sytuacja w kwestiach finansowych – podjęte zadania są dzięki temu realizowane na bieżąco, zależnie od rzeczywistych potrzeb,
 • profesjonalne zaplecze techniczne i organizacyjne, a także prawne – zarówno na poziomie merytorycznym, jak i wykonawczym działamy w sposób ściśle zorganizowany, wykorzystujemy w tym celu pomoc specjalistów z różnych dziedzin,
 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w Warszawie – dzięki czemu niezwłocznie możemy przejąć poszczególne obowiązki lub całość prac.

Stosowanie nowoczesnych metod, a także efektywne działania na różnych polach opieki nad budynkami i ich otoczeniem, przekłada się na zadowolenie naszych Klientów. Taka forma współpracy to dobra inwestycja.

Saldo Warszawa

Kompleksowe usługi opieki nad budynkami

Świadczymy usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami dostosowane do aktualnych norm prawnych. Działania zawsze planujemy i ustalamy na wstępnych konsultacjach, zapoznając się z potrzebami i oczekiwaniami Klienta. Obejmują one również naszą aktywność w sytuacjach, które mogą się zdarzyć w przyszłości – reagujemy wówczas zgodnie z wcześniejszymi przygotowaniami i zapotrzebowaniem.

Do pełnego zakresu naszych usług w opiece nad budynkami i ich otoczeniem zaliczyć należy:

 • stały nadzór nad stanem technicznym nieruchomości – organizowanie przeglądów, obowiązkowych kontroli funkcjonowania urządzeń w budynkach, w zgodzie z aktualnym prawem budowlanym,
 • w związku z powyższym prowadzenie wymaganych w tym zakresie ksiąg obiektu i technicznej dokumentacji,
 • kontrolowanie funkcjonowania i dostarczania mediów,
 • przeprowadzanie drobnych napraw obiektów,
 • współpraca ze służbami komunalnymi.

Opieka nad budynkami i ich otoczeniem to zbiór czynności, które warto nam powierzyć, ponieważ poprowadzimy je z korzyścią dla właścicieli. To propozycja dotycząca niewielkich oraz znacznie bardziej rozległych osiedli. Oferujemy dodatkowo opiekę nad obiektami komercyjnymi.

Zakres usług zarządzania nieruchomościami

Na zarządzanie nieruchomościami w naszym wykonaniu składają się następujące czynności:

 • pomoc w zarejestrowaniu wspólnoty mieszkaniowej,
 • codzienne realizowanie uchwał zgromadzenia właścicieli i zarządu,
 • zastępowanie przedstawicieli wspólnoty w prowadzeniu oficjalnej korespondencji,
 • dbałość o zbieranie ofert i negocjowanie korzystnych dla wspólnoty umów – na dostawę wszystkich niezbędnych dla mieszkańców lub funkcjonowania obiektu mediów, a także na inne usługi,
 • zaplecze księgowe – całościowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej i księgowej, w tym obsługa mieszkańców,
 • obsługa prawna wsparta wieloletnim doświadczeniem w branży,
 • obsługa techniczna – ukierunkowana na realizowanie wytycznych zarządu, ale też bieżące potrzeby,
 • współpraca z inspektorami nadzoru budowlanego podczas przeprowadzanych kontroli,
 • kontrolowanie stanu technicznego budynków i koordynowanie działań zmierzających do usuwania ewentualnych awarii,
 • polityka remontowa – uzgadniana z zarządem wspólnot czy deweloperami,
 • reprezentowanie deweloperów lub wspólnoty przed sądami, instytucjami, urzędami – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
 • zapewnianie pomocy w zdobywaniu gwarancyjnych uprawnień,
 • prawne aspekty działania – związane z windykowaniem należności od dłużników,
 • dbanie o prawidłowość przeprowadzanych kontroli i przeglądów w danym czasie.

Oczywiście usługi administrowania z zarządzaniem na co dzień łączą się ze sobą w wielu aspektach, lecz wszechstronna obsługa sprawia, że w obu tych dziedzinach możecie Państwo korzystać z naszej fachowej pomocy.

Nieruchomości komercyjne

W takim wypadku właściciel również potrzebuje wsparcia, tym bardziej, iż budynki te są często intensywnie eksploatowane. Biuro Saldo zajmuje się takimi nieruchomościami w Warszawie i okolicach. Nasze sługi polegają między innymi na:

 • optymalizowaniu kosztów utrzymywania budynków i w ten sposób zapewnieniu im odpowiedniej rentowności,
 • tworzeniu długoterminowego planu gospodarowania, który pomaga w perspektywie czasu ocenić i modyfikować decyzje dla zwiększenia zysków,
 • analizowaniu informacji dotyczących lokalnego rynku na bieżąco i prowadzeniu obsługi marketingowej,
 • podobnie jak w przypadku obiektów mieszkalnych, i w tym wypadku – opiece nad stanem technicznym budynków oraz funkcjonowaniem mediów (wraz z dokumentacją),
 • komercjalizacji i rewitalizacji obiektów,
 • prowadzeniu działań doradczych, w tym prawnych,
 • raportowaniu osiągnięć zgodnie z ustalonymi procedurami.

Zawsze stosujemy indywidualny plan działania w zarządzaniu nieruchomościami, uwzględniając specyfikę danego budynku

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego, z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Menu