Administrator nieruchomości Warszawa Targówek

Obsługiwane dzielnice:

Nasze biuro administrowania nieruchomościami Saldo jest obecne również w stolicy na Targówku. Oferujemy kompleksowe usługi opieki nad obiektami mieszkalnymi i komercyjnymi. Mamy doświadczenie w zarządzaniu, nasz zespół wykwalifikowanych pracowników przejmuje obowiązki bez względu na status budynku, w tym po zniszczeniach. Jako administrator w Warszawie Targówku gwarantujemy w takim wypadku doprowadzenie obiektu do stanu użyteczności i zapewnienie mu przyszłej rentowności.

Administrowanie nieruchomościami na warszawskim Targówku

Przejmując odpowiedzialność za nieruchomość wdrażamy działania zmierzające do jej optymalnego funkcjonowania zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i właściciela. Od początku działalności kierujemy się skutecznymi praktykami w branży. Zgodnie z nimi można na nas liczyć między innymi w wymienionych niżej zakresach:

 • realizowania przyjętych ustaleń dotyczących strategii naprawczych czy planów zarządzania, wdrażanych zależnie od warunków panujących w przejmowanym obiekcie,
 • kontroli i prowadzenia wymaganej od zarządcy dokumentacji,
 • zajmowania się najemcami wprowadzającymi się do mieszkań i wyprowadzającymi się z nich,
 • analizy, wprowadzania, planowania, modyfikacji wszystkich procedur zapewniających bezpieczeństwo techniczne obiektowi,
 • prowadzenia księgowości z dokładnym kontrolowaniem wydatków zgodnie z założonym budżetem operacyjnym – wraz z opracowywaniem okresowych sprawozdań z wydatków,
 • dbania o redukcję kosztów eksploatacji obiektu mieszkalnego lub użytkowego, gdy jest to możliwe bez szkody dla mieszkańców,
 • przeprowadzania analiz dotyczących opłacalności planowanych remontów oraz inwestycji – dotyczy to również planowania i wdrażania modernizacji,
 • nadzorowania wszystkich podejmowanych na terenie obiektu prac: remontowych, budowlanych i naprawczych,
 • działań mających na celu pozyskiwanie środków na poszczególne zakładane cele (może to być chociażby reklama na budynku),
 • przeprowadzania akcji reklamowych, co w szczególności dotyczy obiektów komercyjnych (dla pozyskania nowych środków i generalnie zwiększenia wpływów z nieruchomości),
 • szeroko pojętej działalności doradczej dotyczącej zarządzania obiektami,
 • systematycznego raportowania właścicielowi obiektu realizacji zakładanych planów,
 • sprawozdawczości z zebrań zarządu w transparentnej i zrozumiałej formie, kompletowaniu dokumentów do okazania właścicielowi.

Administrowanie nieruchomościami to czynności wieloaspektowe i wymagają biegłości w kilku dziedzinach wiedzy. Saldo ma odpowiednie zaplecze pracowników. Wykonywane przez nas usługi są w dużej mierze niezależne od zewnętrznych wykonawców, co również generuje zyski w dłuższej przestrzeni czasu. Jako opiekun obiektów na Targówku dbamy przy powyższym nie tylko o budynek, ale również o jego otoczenie. Posiadamy ekipę sprzątającą, zajmującą się zielenią, a zimą odśnieżaniem chodników, parkingów, ulic, ale również dachów.

administrator nieruchomości Warszawa Targówek

Administracja nieruchomościami

W administracji nieruchomościami ważne są zasady właściwego wykonywania obowiązków. Od początku istnienia firmy Saldo dbamy o to, aby je wypełniać na co dzień, niezależnie od zakresu i formy współpracy. Do tych zasad i warunków należą między innymi:

 • zasady etyki – rzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej, informowanie o wszelkich nieprawidłowościach, doradztwo prowadzące do poprawy sytuacji dowolnej nieruchomości,
 • odpowiednie certyfikaty i licencje – zarówno dotyczące prac zarządczych, jak i wykonywania prac typowych w obiektach i ich otoczeniu (naprawy, dbanie o okoliczny teren, sprzątanie),
 • właściwy stosunek do funkcji i świadomość jej celu – opieka nad obiektami mieszkalnymi czy komercyjnymi to nie tylko działania bieżące, ale także takie, które na przestrzeni czasu mają doprowadzić do wzrostu wartości obiektu (jest to stałe usprawnianie i modernizowanie obiektu).

Spełniamy wszystkie z powyższych warunków, dzięki czemu gwarantujemy wypełnianie obowiązków na wysokim poziomie. Najlepszą formą rekomendacji są zadowoleni dotychczasowi i obecni Zleceniodawcy.

Korzyści współpracy z Saldo

 • wzrostu zadowolenia lokatorów z zamieszkiwania w zadbanym budynku,
 • wzrostu wartości nieruchomości, zwłaszcza gdy była ona zaniedbana lub nieprawidłowo prowadzona w kwestiach formalnych – wszelkie wdrożone przez nas naprawy oraz pielęgnacja budynku od wewnątrz i na zewnątrz, a także jego otoczenia, w tym zieleni, przyczyniają się do pozytywnego odbioru osiedla,
 • wzrostu profitów, lecz z pewnym odroczeniem, co związane jest z amortyzacją i bieżącym reagowaniem technicznym,
 • klarowności wszystkich wydatków i w związku z tym nowych perspektyw budowania prognoz i planów finansowych na przyszłość,
 • obniżenia kosztów obsługi, gdyż znaczną część prac realizujemy bez udziału podwykonawców.

Jako administrator nieruchomości w Warszawie Targówku profesjonalnie reprezentujemy właścicieli obiektów, pomagamy w sprawnym zarządzaniu. Budujemy wraz z Państwem własną markę.

Warto poznać nas bliżej, umawiając się na rozmowę w dogodnym terminie. Chętnie przyjmiemy Państwa w naszej siedzibie.

Menu