Audyty księgowe w Warszawie

Sprawdź

Nasza firma Saldo specjalizuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Na przestrzeni lat nasze szeregi zasiliło szerokie grono specjalistów pomagających Klientom we wszystkich aspektach prowadzenia nieruchomości. Niektóre z usług można uznać za odrębne, czyli skorzystać z nich bez konieczności wybierania pełnej obsługi – tak właśnie jest z audytami księgowymi w Warszawie.

Audyty księgowe Warszawa

W jakich sytuacjach podejmujemy się świadczenia usług

Audyty księgowe przeprowadzane są przez nas w kilku sytuacjach:

 • na życzenie zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, która nie posiada zaplecza kadrowego – w takim wypadku jesteśmy wykonawcą zewnętrznym, który wspomaga w pracy rozliczeniowej i rachunkowej administratora nieruchomości;
 • na życzenie właścicieli nieruchomości, gdy pojawiają się wątpliwości wobec administratora – są to sprawy właściwie prawne, jednak muszą zostać poprzedzone rzetelną oceną rozliczeniową (sytuacje takie mają miejsce na przykład, gdy administrator wynajęty przez właścicieli celowo zawyża limity kosztów w planach remontowych wspólnoty mieszkaniowej) – sprawy tego typu bywają bardzo istotne, ponieważ pozwalają właścicielom wcześniej wprowadzanym w błąd dostosować koszty czynszu dla lokatorów;
 • w sytuacji przejmowania dokumentacji po uprzednio działającym administratorze – co niweluje wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i daje jasny obraz statusu nieruchomości oraz pozwala planować właściwe strategie finansowych działań.

Omawiane usługi są zaawansowane dlatego, iż administrowanie i zarządzanie nieruchomościami wiąże się z kredytem zaufania, którym obdarza się zarządcę. Drugim faktem wpływającym na szeroki zakres działania opiekuna posesji jest cel jego wynajęcia – właściciele chcą, by ich reprezentował i zajął się wszystkimi problemami, odciążył od czasochłonnego rozwiązywania tych problemów.

Co robimy w ramach audytów księgowych

Audyty księgowe przeprowadzane przez naszą firmę to kompleksowe działania mające na celu uproszczenie zarządzania nieruchomością od strony finansowej. Sprawdzane jest więc wydatkowanie pieniędzy, ale też odpowiednie prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

W trakcie audytu ustalamy między innymi poprawność:

 • naliczania opłat za media i opłat eksploatacyjnych,
 • prowadzonej rachunkowości w kwestii rachunków/faktur wystawianych kontrahentom i właścicielom,
 • kwalifikowania wspólnotowych wydatków,
 • rozliczania opłat za dostarczane media,
 • dokumentacji dotyczącej bilansu rocznego – otwarcia i zamknięcia,
 • sporządzonych sprawozdań i rozliczeń finansowych za poprzedni rok, a także finansowego bilansu (rachunek zysków i strat),
 • podatkowej kalkulacji, a także deklaracji CIT,
 • transakcji na rachunku bankowym.

Ponadto weryfikujemy dokumentację dotyczącą stanu technicznego budynków oraz wszelką inną, uwzględnioną w warunkach współpracy i wymagającą fachowej oceny oraz weryfikacji.

Dodatkowe czynności obejmujące zarządzanie nieruchomością

Pełna weryfikacja zgodności założeń gospodarowania budynkiem i ich realizacji jest rozszerzoną formą naszej usługi. W części dotyczy ona księgowości, ale też innych działań. Należą do nich weryfikacje:

 • dokumentacji technicznej i wydatków na przeglądy oraz ich realizacji, a także stopnia zrealizowania założonych planów remontowych (sprawdzamy gospodarność finansową),
 • zawieranych umów, regulaminów funkcjonowania budynku i jego właściwego wykorzystywania do celów mu przeznaczonych,
 • prawidłowego administrowania budynkiem, możliwych usprawnień w posesji,
 • sygnałów o przekraczaniu kompetencji (działaniach niezgodnych z zawartymi umowami), prawidłowości zapisów polis ubezpieczeniowych.

Opisane wyżej czynności w pewnym stopniu wykraczają poza tradycyjne audyty księgowe, lecz często są niezbędne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości. W sposób kompleksowy przeprowadzamy wszystkie te działania.

Inwestycja w profesjonalną opiekę nad budynkami jest zawsze godna rozważenia. Zapraszamy do kontaktu, chętnie porozmawiamy o szczegółach.

Menu