Obowiązkowe przeglądy

Będąc zarządcą nieruchomości w ramach obowiązków dbamy o właściwe przeprowadzanie przeglądów w powierzonych nam budynkach. Wykonujemy swoją pracę zgodnie z normami prawa powiązanymi z rocznymi i pięcioletnimi wymogami, wynikającymi z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego.

Obowiązkowe przeglądy budybnków Warszawa

W ramach rocznego przeglądu dbamy o to, by wszystkie związane z nim czynności zostały właściwie przeprowadzone. Należą do nich:

  • przegląd wentylacji kominowej i instalacji gazowej,
  • weryfikacja funkcjonowania urządzeń proekologicznych,
  • przegląd wszystkich elementów budynku, które narażone są na awarię spowodowaną działaniem czynników atmosferycznych (mrozu, śniegu, wiatru, deszczu).

W zakresie pięcioletnich przeglądów dbamy o wymienione wyżej instalacje, a także instalację odgromową oraz weryfikujemy przydatność i stan wszystkich instalacji, w tym ich estetykę. Inspekcje dotyczą również instalacji przeciwpożarowych, gdy takie funkcjonują w budynku.

Chcemy zaznaczyć, że mamy w swoich szeregach lub współpracujemy z wykwalifikowanymi inspektorami, którzy w ramach zarządzania obiektami przez Saldo przeprowadzają odpowiednie przeglądy.

Menu