Obsługa techniczna

W każdej wspólnocie zarządca nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia bieżących napraw, konserwacji oraz nadzoru nad obowiązkowymi, okresowymi przeglądami różnego typu. Saldo świadczy w tym zakresie usługi dostosowane do potrzeb Zleceniodawców:

 • rutynowo dbamy o to, by właściwe przeglądy i czynności konserwacyjne były prowadzone terminowo i przez doświadczonych specjalistów,
 • posiadamy także własne zaplecze specjalistów, niektóre prace wykonujemy samodzielnie wyszczególniając usługi na oddzielnych rachunkach zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami,
 • zależnie od stanu budynku, jego poszczególnych instalacji, doradzamy w zakresie rodzaju umowy, która będzie najbardziej korzystna.
Obsługa techniczna nieruchomości warszawa

Jeśli zostanie nam powierzona funkcja zarządcy nieruchomości, wówczas przejmujemy na siebie pełne obowiązki, do których zalicza się między innymi:

 • bieżące ewidencjonowanie zgłoszeń i terminów konserwacji,
 • przeprowadzanie w lokalach odczytów z wodomierzy,
 • zagwarantowanie wspomnianej obsługi technicznej dla instalacji w budynku: elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i c.o.,
 • utrzymanie porządku w budynku oraz na przyległym do niego terenie – mamy własne ekipy sprzątające oraz specjalistyczny sprzęt,
 • pielęgnowanie tak zwanej malej architektury – placów zabaw, otoczenia budynków (w tym zakresie dbamy o zieleń – przycinamy żywopłoty, drzewka ozdobne, kosimy trawę),
 • czynności komunalne, wywóz nieczystości,
 • dbanie o budynki zależnie od pory roku, w tym chociażby zimowe odśnieżanie (również dachów),
 • dbanie o sieć komunikacyjną wewnętrzną (domofony), a także monitoring osiedla,
 • remonty – do tej szerokiej kategorii zalicza się wiele czynności związanych z pozyskiwaniem ofert podwykonawców, zlecaniem im prac, prowadzeniem nadzoru nad wykonaniem i rozliczeniami.

Jesteśmy po to, by całkowicie zastąpić właściciela budynku w obowiązkach, które wiążą się z posiadaniem nieruchomości i dbaniem o jej dobry stan.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą propozycję, uwzględnimy bieżące potrzeby oraz budżet przeznaczony na kwestie techniczne.

Menu