Obowiązkowe przeglądy

W ramach zleconej nam kompleksowej obsługi nieruchomości lub na odrębne zlecenie, sprawdzeni i wiarygodni wykonawcy przeprowdzają obowiązkowe przeglądy, wymagane prawem budowlanym i przepisami p.poż.

Nasi specjaliści posiadają stosowne uprawnienia i ubezpieczenia zawodowe.