Obsługa techniczna

W ramach zleconej nam kompleksowej obsługi nieruchomości lub na odrębne zlecenie, firma "SALDO"oferuje objęcie konserwacją bieżącą instalacje w Państwa nieruchomości.

W zależnośći od stanu instalacji proponujemy podpisanie umowy o konserwację lub "pogotowie techniczne".