Audyty księgowe


W ramach przejmowania nieruchomości od poprzedniego administratora lub na odrębne zlecenie przeprowadzamy audyty księgowe sprawdzajace poprawność w kwestiach:

  • profesjonalnego i rzetelnego prowadzenia księgowości oraz bieżącej kontroli finansowej i rozliczania Wspólnoty, w tym:

 

-        ewidencji księgowej, w tym zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami Wspólnoty określonymi stosowną uchwałą, dokonywanie rozliczeń poprzez wyodrębniony rachunek bankowy;

-        sporządzania rocznych i okresowych sprawozdań finansowych;

-        pobierania i windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz zaliczek pobieranych od członków Wspólnoty;

-        dokładne rozliczanie kosztów eksploatacyjnych, m. in.: wg faktycznego zużycia poszczególnych mediów wskazanych przez indywidualne liczniki,

-        analizę finansową – poprawność bilansowania zaległości, nadpłat, wysyłania korekt i uzupełnień,

-        bieżącą informację o stanie finansów Wspólnoty,